Our Legacy

Fin-X is begonnen vanuit de Nederlandse & Belgische FIRE community. Vanaf 2016 werden door bloggers Cheesy Finance en Amber Tree Leaves meerdere keren per jaar fysieke FIRE bijeenkomsten georganiseerd. Onder andere in Breda, Haarlem, Eindhoven, Antwerpen en Zwolle. Uiteindelijk belandde we in Utrecht Overvecht wat voor de bereikbaarheid per trein én per auto het juiste compromis gaf.

In 2019 hebben we met een aantal FIRE enthusiasts het stokje overgenomen en organiseerde we een groot evenement in Parnassos Utrecht. Ruim 100 gasten en sprekers in de theaterzaal, mooie presentaties en leuke discussies onder gelijk gestemden.

Door de Covid19 pandemie werden in 2020 de fysieke evenement tijdelijk onmogelijk. Een online Zoom evenement begin juni was een mooie oefening, maar daarna scheiden onze wegen en gingen we verder op onze eigen route naar financiële vrijheid.

Uit het oog, maar niet uit het hart, ontdekten we in 2021 meer mogelijkheden van online events. Het gonsde in de FIRE community. Dit bied de mogelijkheden om ons weer te verbinden en interactief onze reis naar financiële vrijheid voor te zetten! Vanaf februari 2021 houden we regelmatig online bijeenkomsten.

We hopen spoedig weer fysieke evenementen te kunnen organiseren.

<- terug